Pages Navigation Menu

สร้างผลงาน ประสานสิบทิศ คิดเพื่อประชาชน

เรื่องเล่าจากหมอกมล-ผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ เดือนมีนาคม 2559

เรื่องเล่าจากหมอกมล-ผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ เดือนมีนาคม 2559

สวัสดีครับ

อาจห่างหายจดหมายข่าวไปบ้าง เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ สป.สช.ยังไม่ครบองค์ประกอบ หลังจากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เริ่มมาทำงานกันเดือนนี้ โดยประธานคณะกรรมการได้แก่ นายแพทย์ชาตรี บานชื่น สำหรับตัวแทนทันตแพทย์นอกจากผมที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา มีทันตแพทย์อีกท่านที่เป็นตัวแทนทันตแพทยสภาคือ อ.ดร.ทพ. ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาลครับ ในที่ประชุมมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยมีมติให้อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขตคงอยู่ในตำแหน่งอีกหนึ่งปี โดยสมัครใจของอนุกรรมการท่านเดิมด้วย สำหรับอนุกรรมการมาตรา 41 ระดับจังหวัดก็ให้คงเดิมอีกวาระครับ เมื่อมีการตั้งคณะอนุกรรมการครบแล้วผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ พบกันใหม่เดือนหน้าครับ

468 ad

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *